Bookcover of Yeni Tiyoeterlerin Sentezi
Booktitle:

Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

Doymamış Gruplu Halojenli Bileşikler ve Tiyoeterlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-23 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-330-32131-1

ISBN-10:
3330321318
EAN:
9783330321311
Book language:
Blurb/Shorttext:
Polihalojenli butadien bileşikleri çok reaktif bileşiklerdir. Amin, alkol ve tiyol gibi bileşikler ile kolayca reaksiyona girebilirler ve reaksiyon şartlarına göre monoen, dien ve trien yapısında bileşikler oluştururlar. Reaksiyonlarda kullanılan organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerine kısaca yer verilmiştir. Sentezlenen yeni bileşikler, kolon kromatografisi ve TLC yöntemi kullanılarak saflaştırılmıştır. Saflaştırma sonucunda oluşan yapılar, mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, H-NMR, C-NMR, MS) aydınlatılmıştır. Bu bilgiler ışığında sentezlenen bu yeni bileşiklerin kimya endüstrisi alanında kendilerine pek çok kullanım alanı bulacaklarını ve yeni organik kimya çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Betül Kutlu
Number of pages:
120
Published at:
2017-05-23
Stock:
Available
Category:
Organic chemistry
Price:
49.90 €
Keywords:
Heksakloro-1, 3-bütadien, mono- ve di(sübstitüe)-tiyoeterler, uzun zincirli sülfidler, merkaptanlar(tiyoller), organik sentez

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING