Bookcover of Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İsmi Değerlendirmeleri
Booktitle:

Tüketici Etnosentrizmi ve Marka İsmi Değerlendirmeleri

Türkiye Alim Kitapları (2016-07-22 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81222-0

ISBN-10:
3639812220
EAN:
9783639812220
Book language:
Blurb/Shorttext:
Etnosentrizm tüketicilerin satın alma davranışlarında ve ürünleri değerlendirmesinde etkilidir. Etnosentrik tüketiciler, yabancı ürünleri kendi ülkeleri için bir tehdit unsuru olarak görürler. Bu eğilime sahip tüketiciler, ürünün fiyat ve kalitesi hakkındaki fikirleri ne olursa olsun bütün ithal ürünleri olumsuz değerlendirip, yerli ürünleri tercih etme eğilimindedirler. Ürünlerin marka isminin yerel dilde veya yabancı dilde olması etnosentrizm seviyesi yüksek olan tüketicilerin ürünleri yerli veya yabancı olarak değerlendirmelerinde önemli bir ipucu sağlamaktadır. Marka isminden elde ettikleri ipucuna göre tüketicilerin ürünlerle ilgili düşünceleri şekillenmektedir. Etnosentrizm düzeyinin bir pazarda yüksek olması, yabancı işletmeler için tehdit unsuru oluşturabileceği gibi, yerel işletmeler açısından da büyük bir fırsat olabilir. Çünkü tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri ile yerli marka isimli ürünleri satın alma niyeti, yerli marka ismine karşı duygusal tepkiler, yerli marka ismine tutumlar, yerli marka isimlerinin algılanan kalitesi ve bağlılık arasında ilişki vardır. Ayrıca ürün gruplarına göre de etnosentrizmin etkisi farklılaşmaktadır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Kumru Uyar
Number of pages:
328
Published at:
2016-07-22
Stock:
Available
Category:
Advertisement, marketing
Price:
63.90 €
Keywords:
Tüketici etnosentrizmi, CETSCALE ölçeği, Marka ismi

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING