Bookcover of Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Başarısına Etkisi
Booktitle:

Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Başarısına Etkisi

Türkiye Alim Kitapları (2015-04-02 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-67378-4

ISBN-10:
3639673786
EAN:
9783639673784
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu araştırmanın amacı, Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi’ni belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan 71 resmi ilköğretim okulunun 6. sınıf öğrencileri, örneklemini ise farklı sosyo-ekonomik çevrelerdeki okullardan “tabakalı amaçsal örnekleme” yoluyla alınan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Okuduğunu Anlama Başarı Testi ile Matematik Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile Matematik başarıları arasında yükseğe yakın bir ilişki olduğu; cinsiyetlerine ve kitap okuma sıklıklarına göre öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri arasında ve Matematik başarıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı bir fark olduğu, yine okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre Matematik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Özlem Göktaş
Number of pages:
108
Published at:
2015-04-02
Stock:
Available
Category:
Education, Occupation, Career
Price:
49.90 €
Keywords:
okuduğunu anlama, matematik başarısı

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING