Bookcover of İş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılık
Booktitle:

İş yaşam kalitesi ve örgütsel bağlılık

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-05 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-330-06836-0

ISBN-10:
3330068361
EAN:
9783330068360
Book language:
Blurb/Shorttext:
İş yaşamı kalitesinin tarihsel gelişimi 1950’lere dayanmaktadır. İş yaşamı kalitesiyle ilgili gelişmeler öncelikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamış, sonraları Norveç, Hollanda, Hindistan ve Japonya’ya yayılmıştır. İş yaşamı kalitesi (İYK) kavram olarak, ilk kez 1972 yılında Newyork’ta Uluslararası İş Yaşamı Kalitesi Derneği tarafından uluslararası bir konferansta kullanılmıştır. Bu konferansta İYK demokratikleşme kavramıyla birlikte ele alınmıştır. İYK işgören ile iş çevresi arasındaki ilişkinin kalitesini ve işin genelde unutulan insan boyutunu vurguladığı söylenebilir. İYK’nin alt boyutlarıyla örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında negatif ilişki görülürken, özdeşleşme ve içselleştirme boyutları arasında pozitif bir ilişki görülmüştür. İlişkilerin düzeyine bakıldığı zaman İYK’in boyutlarıyla ile uyum boyutu arasında orta ve düşük düzeyde bir ilişki görülürken, özdeşleşme ve içselleştirme boyutları arasında orta ve yüksek düzeyde bir ilişki görülmüştür. İYK, örgütsel bağlılığın uyum boyutunun %28’ini yordarken, özdeşleşme boyutunun %63’ünü, içselleştirme boyutunun da %34’ünü yordamaktadır.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Mustafa Erdem
Number of pages:
256
Published at:
2017-04-05
Stock:
Available
Category:
Education, Occupation, Career
Price:
69.90 €
Keywords:
Öğretmen, örgütsel bağlılık, iş yaşamı kalitesi, İYK, resmi lise, özel lise

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING