Bookcover of Çalışanlar Açısından Mobbing ve Motivasyon İlişkisi
Booktitle:

Çalışanlar Açısından Mobbing ve Motivasyon İlişkisi

Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-08-29 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-659-95717-8

ISBN-10:
3659957178
EAN:
9783659957178
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu araştırmanın odak noktası kamu ve özel sektör çalışanlarının iş yerlerindeki mobbing (psikolojik taciz) algı düzeylerini tespit etmek; görev yaptıkları kamu ve özel kurumlardaki motivasyonları üzerine etkilerinin olup olmadığını yaş, ünvan, medeni durum, cinsiyet ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı olan etkilerini incelemektir.Çalışanların iş hayatında maruz kaldıkları olumsuz davranışlar düzeyinin motivasyonlarına nasıl bir etki yaptığını ölçtüğümüz korelasyon analizleri sonuçlarına göre; çalışanlar iş yaşamlarında çok düşük bir düzeyde olumsuz davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişler ve buna paralel olarak da olumsuz davranışların motivasyona etki düzeyi çok düşük çıkmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların iş ortamındaki motivasyon düzeyleri hem genelde hem de motivasyon ölçeğinin alt boyutlarında orta düzeyde görülmektedir. Buna göre çalışanlar yeteneklerine uygun bir işte çalışmakla daha yüksek motivasyona sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışanlar iş yaşamlarında onları küçük düşürecek, psikolojik yönden etkileyecek düzeyde olumsuz davranışlara maruz kalmayıp, daha dolaylı olumsuz davranışlarla da nadiren karşılaştıklarını düşünmektedirler.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Perihan Gözüm
Number of pages:
188
Published at:
2017-08-29
Stock:
Available
Category:
Social structural research
Price:
64.90 €
Keywords:
mobbing, Motivasyon, Kamu ve Özel Kurum Çalışanları

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING