ZİHİNSEL YETERSİZLİKTE CİMNASTİK EĞİTİMİ, ÖZBAKIM VE MOTOR KAZANIMLARI kitap kapağı
Kitap başlığı:

ZİHİNSEL YETERSİZLİKTE CİMNASTİK EĞİTİMİ, ÖZBAKIM VE MOTOR KAZANIMLARI

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE TEMEL CİMNASTİK EĞİTİMİNİN ÖZBAKIM BECERİLERİNE VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

LAP LAMBERT Academic Publishing (2021-05-04 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-620-3-85607-1

ISBN-10:
620385607X
EAN:
9786203856071
Kitabın dili:
Özet:
Araştırma, zihinsel yetersizliği olan bireylerde temel cimnastik eğitiminin öz bakım becerilerine ve bazı motorik özelliklere etkisinin incelenmesine odaklanmıştır. Araştırmada, ön test-son test kontrol gruplu deneysel model uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini 52 zihinsel yetersizliğe sahip katılımcı oluştururken, örneklem grubunu toplam 12 sedanter katılımcı oluşturmuştur. Deney grubuna 16 hafta boyunca uyarlanmış temel cimnastik eğitimi uygulanmış, kontrol grubu ise sadece testlere dâhil edilmişlerdir. Katılımcıların uygulama öncesi ilk ölçümleri alınmış ve ebeveynleri tarafından “Öz Bakım Becerileri Kaba Değerlendirme Formu” doldurularak öz bakım becerileri durumları tespit edilmiştir. Uygulama sonrası 8 haftalık dinlenmenin ardından, kalıcılık ölçümleri alınarak istatiksel farklılıklar gözlemlenmiştir. Araştırmanın istatiksel analizleri neticesinde; uygulanan programın deney grubu katılımcılarının demografik değişkenlerini olumlu etkilediği ve uygulama programının sürekliliği olmadığında kazanımlarda gerileme olduğu tespit edilmiştir. Programının zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin motorik özelliklerinin ve özbakım becerilerinin gelişimine katkı sağladığı görülmüştür.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
AHMET TOKGÖZ, HÜSEYİN KIRIMOĞLU
Sayfa sayısı:
124
Yayın tarihi:
2021-05-04
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Spor
Fiyat:
54.90 €
Anahtar kelimeler:
Zihinsel Yetersizlik, Cimnastik, Öz Bakım, Motorik Özellik

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING