Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de Dış Ticaret-Döviz Kuru İlişkisi kitap kapağı
Kitap başlığı:

Yükselen Ekonomiler ve Türkiye'de Dış Ticaret-Döviz Kuru İlişkisi

Türkiye Alim Kitapları (2016-01-06 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-639-81228-2

ISBN-10:
363981228X
EAN:
9783639812282
Kitabın dili:
Özet:
Çalışmanın amacı, Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) ve Türkiye için dış ticareti etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve dış ticaretin döviz kuru değişmelerine duyarlılığının ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada kur oynaklıklarının dış ticaret üzerine etkileri 18 Yükselen Ekonomi ve Türkiye üzerinde araştırılmıştır. Bu amaçla dış ticareti etkileyen en temel unsur olarak kur hareketliliği arasındaki ilişkiler, alternatif ekonometrik modeller kullanılarak sınanmıştır. Yükselen Ekonomiler için 1991-2010 yılları arasındaki yıllık verilerle panel veri analizleri uygulanırken; Türkiye ekonomisi için 1980-2010 arası dönem zaman serisi analizleri yapılmıştır. Çalışmada kullanılan seriler birim kök taşıdıkları için birinci derece farkları alınmış ve serilerin I(1)’de durağan ve eş-bütünleşik oldukları gözlenmiştir. Yükselen Ekonomilerde dış ticareti açıklamaya yönelik olarak kullanılan değişkenlerin katsayı işaretleri genelde teorik olarak beklenildiği yönde bulunmuş ve istatistikî bakımdan anlamlı değişkenler elde edilirken; Türkiye ekonomisinde kurlar konusunda teori ile örtüşmeyen bulgulara ulaşılmıştır.
Yayınevi:
Türkiye Alim Kitapları
Websitesi:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Yazar:
Celal Kızıldere
Sayfa sayısı:
184
Yayın tarihi:
2016-01-06
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Uluslararası İktisat
Fiyat:
64.90 €
Anahtar kelimeler:
Dış Ticaret, Döviz Kuru, Yükselen Ekonomiler, Panel Veri Analizi

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING