Yöneticilik Yaklaşımında Cinsiyet Faktörü kitap kapağı
Kitap başlığı:

Yöneticilik Yaklaşımında Cinsiyet Faktörü

Afyonkarahisar İli Banka Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Türkiye Alim Kitapları (2014-09-22 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-639-67038-7

ISBN-10:
3639670388
EAN:
9783639670387
Kitabın dili:
Özet:
Günümüzde artık iş dünyasında “yöneticiliğin erkeklere özgü bir meslek olduğu” görüşü değişmektedir ve kadın yöneticilerin işyerlerine farklı bir hava taşıdıkları, gerek yönetim fonksiyonun ele alış şeklinin erkeklere göre farklı ve benzer yönlerinin olduğu, gerekse de yönetim kültürünün meydana gelmesinde, kadın yöneticilerin erkeklerden ayrılan yönleri, etkileri ve benzeri konular bilimsel çalışmalar açısından ele alınmaya başlandığı sıkça görülmektedir. Bu görüşten hareketle kadın ve erkek yöneticilerin yönetsel tutum ve davranışlarında cinsiyet faktörüne ilişkin yapılan araştırma çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma Afyon il merkezi ve ilçelerdeki banka şubelerinde yönetici pozisyonunda bulunan banka çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Yönetici pozisyonunda bulunan toplam 164 banka çalışanından 97’si anketi cevaplamıştır ve cevaplayanların tümü değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için frekans analizi yapılmıştır. Değişkenlerin aritmetik ortl. ve standart sapmaları hesaplanmıştır
Yayınevi:
Türkiye Alim Kitapları
Websitesi:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Yazar:
Aslı Karcı
Sayfa sayısı:
136
Yayın tarihi:
2014-09-22
Hisse:
Mevcut
Kategori:
İşletme
Fiyat:
66.52 $
Anahtar kelimeler:
YÖNETİM, LİDERLİK, YÖNETİCİ, KİŞİLİK, CİNSİYET

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING