YİBO Öğrencilerinin Spor Yapma ve Şiddete Maruz Kalma Durumları kitap kapağı
Kitap başlığı:

YİBO Öğrencilerinin Spor Yapma ve Şiddete Maruz Kalma Durumları

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-09-03 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-659-80888-3

ISBN-10:
3659808881
EAN:
9783659808883
Kitabın dili:
Özet:
Bu çalışma, 2007–2008 eğitim öğretim yılında Samsun Bölgesi, yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) öğrencilerinin (n=843), spor yapma alışkanlıkları ve şiddete maruz kalma durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Samsun ilinde eğitim veren 18 YİBO’da öğrenim gören toplam 4018 öğrenciden tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 5 YİBO’daki 843 (%20,98) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların durumlarını belirlemeye yönelik gözlem altında anket uygulanmıştır. Veriler, SPSS versiyon 10.0 ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için Ki-kare testi ve Fisher’in kesin testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Katılımcıların anne-baba medeni durumları, anne-baba eğitim düzeyleri, aile yapıları, yaşadıkları yer, pansiyonlu okulda öğrenim gören kardeş sayıları ve annelerinin hayatta olması ile şiddete maruz kalma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Katılımcıların cinsiyetleri, spor yapma durumları, ders dışı egzersiz çalışmalarına katılma durumları ve babalarının hayatta olması ile şiddete maruz kalmaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Hakan Acar
Sayfa sayısı:
88
Yayın tarihi:
2018-09-03
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Spor
Fiyat:
54.90 €
Anahtar kelimeler:
YİBO, spor, Şiddet, Yatılı okul

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING