Yeni Tiyoeterlerin Sentezi kitap kapağı
Kitap başlığı:

Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

Doymamış Gruplu Halojenli Bileşikler ve Tiyoeterlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-23 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-330-32131-1

ISBN-10:
3330321318
EAN:
9783330321311
Kitabın dili:
Özet:
Polihalojenli butadien bileşikleri çok reaktif bileşiklerdir. Amin, alkol ve tiyol gibi bileşikler ile kolayca reaksiyona girebilirler ve reaksiyon şartlarına göre monoen, dien ve trien yapısında bileşikler oluştururlar. Reaksiyonlarda kullanılan organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerine kısaca yer verilmiştir. Sentezlenen yeni bileşikler, kolon kromatografisi ve TLC yöntemi kullanılarak saflaştırılmıştır. Saflaştırma sonucunda oluşan yapılar, mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, H-NMR, C-NMR, MS) aydınlatılmıştır. Bu bilgiler ışığında sentezlenen bu yeni bileşiklerin kimya endüstrisi alanında kendilerine pek çok kullanım alanı bulacaklarını ve yeni organik kimya çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Betül Kutlu
Sayfa sayısı:
120
Yayın tarihi:
2017-05-23
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Organik kimya
Fiyat:
308.38 R$
Anahtar kelimeler:
Heksakloro-1, 3-bütadien, mono- ve di(sübstitüe)-tiyoeterler, uzun zincirli sülfidler, merkaptanlar(tiyoller), organik sentez

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal PagBrasil

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING