Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Akranların Çevre Okuryazarlık Düzeyleri kitap kapağı
Kitap başlığı:

Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Akranların Çevre Okuryazarlık Düzeyleri

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-03 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-330-06747-9

ISBN-10:
3330067470
EAN:
9783330067479
Kitabın dili:
Özet:
Bu araştırmanın amacı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) bulunan üstün yetenekli öğrencilerle normal okullarda bulunan akranlarının çevre okuryazarlık düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Amasya ilindeki 6 devlet okulunda öğrenim gören, 6., 7. ve 8. sınıftaki 364 öğrenci ile BİLSEM’e devam 34 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin bir arada olduğu karma araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan, geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış “Çevre Bilgisi Testi (ÇBT)”, “Çevresel Duyuş Ölçeği (ÇDYÖ)”, “Çevresel Davranış Ölçeği (ÇDVÖ)” ve “Bilişsel Beceri Görüşme Formu (BBGF)” kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla 258 ortaokul öğrencisi ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda, ÇBT’nin KR-20 güvenirliği 0,773, ÇDYÖ’nün Cronbach Alpha güvenirliği 0,807, ÇDVÖ’nün Cronbach Alpha güvenirliği 0,860 ve görüşme formunun güvenirliği ise 0,880 olarak tespit edilmiştir. Nicel veriler, t-testi, ANOVA, Pearson Correlation Testi, nitel veriler ise içerik analizi ile incelenmiştir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Gökhan Sontay
Sayfa sayısı:
196
Yayın tarihi:
2017-04-03
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Ortaokul I ve II
Fiyat:
64.90 €
Anahtar kelimeler:
Environmental Behaviour, Environmental knowledge, Environmental literacy, gifted student, environmental affect

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING