Tarixi prosesslərdə fəlsəfə kitap kapağı
Kitap başlığı:

Tarixi prosesslərdə fəlsəfə

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-09-20 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-90650-5

ISBN-10:
6139906504
EAN:
9786139906505
Kitabın dili:
Özet:
Ictimai inkişafda obyektiv ilə subyektivin, tarixi qanunauyğunluq ilə insanların şüurlu fəaliyyətinin dinamikasını izah edərkən şüurluluq və kortəbiiliyin nisbəti də nəzərdən keçirilir. Bu məsələyə toxunmazdan əvvəl obyektiv şərait ilə subyektiv amillər deyərkən nə nəzərdə tutulur, ona aydinlıq gətirmək istəyərdim. Obyektiv şərait dedikdə insanların şüuru, iradəsi və istəyindən asılı olmayaraq mövcüd olan şəraitlərin məcmusu başa düşülür. Buraya təbii şərait, coğrafı mühit, iqtisadi həyatın əsas göstəriciləri daxildir. Bunlardan əlavə ictimai inkişafın vaxtı catmış təlabatı və itehlak vasitələridə obyektiv şəraitin ünsürlərini təşkil edir. Obyektiv şərait hər bir dövürdə insanların fəaliyətinin əsas istiqamətlərini və müdüdlarını müəyyən edir. Subyektiv amilsə kütlələrin siniflərin, sosial qrupların, partiyaların, dölətlərin və ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin fəaliyətləridir. Qeyd olunmalıdır ki, təbiətdə hər şey (səma cisimlərindən tutmuş bitki və heyvanlara qədər) kortəbii baş verir. Həttda yuksək təşkil olunmuş bioloji növlər belə ətraf mühitə uyğunlaşmaqla belə məhdudlaşdırlar.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Şəmsiyyə İlhamqızı
Sayfa sayısı:
60
Yayın tarihi:
2018-09-20
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Felsefe
Fiyat:
32.90 €
Anahtar kelimeler:
cəmiyyət, kütlə, sosial, kortəbiilik

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING