Öz-Anlayış, Karar Vermede Öz-Saygı ve Kişilik Arasındaki İlişki kitap kapağı
Kitap başlığı:

Öz-Anlayış, Karar Vermede Öz-Saygı ve Kişilik Arasındaki İlişki

Türkiye Alim Kitapları (2015-06-17 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-639-67318-0

ISBN-10:
3639673182
EAN:
9783639673180
Kitabın dili:
Özet:
Bu araştırmada; farklı öz-anlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı, karar verme stilleri ve kişilik özellikleri alt boyutları puan ortalamalarının öz-anlayış düzeyi, cinsiyet, sınıf, üniversiteye giriş puan türü, yaşamının çoğunun geçirildiği yer, ailenin gelir düzeyi, aile yapısı ve anne-baba tutumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı ilişkisel olarak incelenmiştir. Araştırmanın diğer bir amacı da karar vermede öz saygı, karar verme stilleri ve kişilik özellikleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olup olmadığının saptanmasıdır. Değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla değişkenlere bağlı olarak t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) uygulanmıştır. Farklılaşmanın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey testi uygulanmıştır. Karar vermede öz saygı, karar verme stilleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizi Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği ile yapılmıştır.
Yayınevi:
Türkiye Alim Kitapları
Websitesi:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Yazar:
Kasım Tatlılıoğlu
Sayfa sayısı:
204
Yayın tarihi:
2015-06-17
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Psikoloji
Fiyat:
41.90 €
Anahtar kelimeler:
Öz-Anlayış, Karar Verme Stilleri, Karar Vermede Öz-Saygı, Kişilik.

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING