İslâm Kelâmında HALİFE kitap kapağı
Kitap başlığı:

İslâm Kelâmında HALİFE

Görevleri, Özellikleri ve Seçimi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-04-27 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-82790-9

ISBN-10:
6139827906
EAN:
9786139827909
Kitabın dili:
Özet:
Bu eserde Halife'nin görevleri, özellikleri ve seçimi incelenmektedir. Şiâ’nın imâmeti itikâdî mesele haline getirmesinden sonra kelâm ilminin konusu içine girmiş, hilâfet ve siyaset konusunda ister istemez kelâm âlimleri de görüş belirtmişlerdir. 1.bölümde; “Kelâm Ekollerine Göre Halife’nin Görevleri ve Hakları” başlığı ile Şiâ, Hâricîler, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet gibi ekollerin siyaset ile halifenin hakları ve sorumlulukları hakkında görüşleri. 2.bölümde; “Kelâm Ekollerine Göre Halife’nin Özellikleri ve Seçimi” başlığı ile halifenin özellikleri ve seçimi konusunda kelâmî ekollerin görüşleri. 3.bölümde “Mâtürîdî’de Din-Siyâset İlişkileri ve Yönetim İlkeleri” başlığı ile Sünnî ekolün önemli âlimlerinden İmam Mâtürîdî’nin din-siyaset ilişkileri ve yönetim ilkeleri. 4.bölümde “Hilâfet Tartışmaları Bağlamında Ehl-i Hadis'in Sünnî Algıyı Yönlendirmesi” başlığı ile yaşanan siyasî olayların hadislerin suistimal edilmesinde veya Hadis Ehli’nin hilâfet ve imâmetle ilgili rivâyetlerle Mihne sonrası Sünnî algıyı yönlendirmesindeki rolü ve etkisi. 5.bölümde “Kelâmî Düşüncede Hâricî Zihniyeti ve Halife’ye İtaat Sorunu” başlığı ile Hâricî anlayışın arka planı ve itaat sorunu incelenmektedir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Osman Oral
Sayfa sayısı:
176
Yayın tarihi:
2018-04-27
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Din/İlahiyat
Fiyat:
64.90 €
Anahtar kelimeler:
Kelam, Kelâm, Halife, İmam, Hilâfet, İmâmet, Mezhepler, Başkan, İtaat, Hâricîler

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING