"İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi kitap kapağı
Kitap başlığı:

"İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği

LAP LAMBERT Academic Publishing (2021-09-07 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-620-4-20308-9

ISBN-10:
6204203088
EAN:
9786204203089
Kitabın dili:
Özet:
Bu araştırmada Van kentinde MEB'e bağlı olan ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler 7. sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırma: giriş, kuramsal açıklamalar, yöntem, bulgular-yorum ve sonuç-öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın deseni, nicel ve nitel verilerin eş zamanlı toplanıp sonuçların birbirine yakınlığının ya da birbirini desteklemesinin araştırıldığı karma yöntem (mixed method) tasarımlarından eşzamanlı üçgenleme (triangulation) tasarımıdır. Karma yöntem deseni iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci (nicel) aşama, anket formu yoluyla toplanan verilere dayanmaktadır. Anket formu yoluyla toplanan verilerin, 5'i demografik bilgilerden ve 18'i "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesiyle ilgili olmak üzere Beş Dereceli Likert tipi yanıtlardan hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Anket formunun, genellenebilirliği araştırmacı tarafından SPSS 17 programı ile yapılmış ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı; 0,68 "oldukça güvenilir" olarak ispat edildikten sonra araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine uygulanmıştır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
İbrahim Ethem Gürbüz
Sayfa sayısı:
152
Yayın tarihi:
2021-09-07
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Eğitim sistemi
Fiyat:
2,191.88 NT$
Anahtar kelimeler:
iletişim, sosyal bilgiler, Öğretmen Görüşleri.

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING