İbn Âşûr'un Gündeme Getirdiği Bir Kavram: MUBTEKERÂTU'L KUR'ÂN kitap kapağı
Kitap başlığı:

İbn Âşûr'un Gündeme Getirdiği Bir Kavram: MUBTEKERÂTU'L KUR'ÂN

Kur'ân'ın Özgünlüğü

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-08-08 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-620-2-01670-4

ISBN-10:
6202016701
EAN:
9786202016704
Kitabın dili:
Özet:
Belâgat ilmi, Abdulkâhir el-Cürcânî, Sekkâkî, Kazvînî ve Teftâzânî gibi teorisyenler tarafından kurulmuştur. Kur’ân’da, bu ilmin uygulamasını yapan âlimlerin başında Zemahşerî, Beydâvî, Ebussuûd, Âlûsî ve İbn Âşûr gibi büyük müfessirler gelir. Çok yönlü muasır bir âlim olan İbn Âşûr’a göre, insanın huzur ve refaha erebilmesi için Kur’ân’ı doğru anlaması gerekir. Bu uğurda Arap Dili ve Belâgat çalışmalarına ağırlık veren müellifimiz, yirminci asra kadar dînî ilimler sahasında elde edilen bütün verileri inceleyip tetkik ederken önceki âlimlerin eksikliklerini tamamlamak ve sonrakilere de bir fikir verebilmek için “Makâsıdu’l-Kur’ân” ile “Mubtekerâtu’l-Kur’ân” isminde, ortaya iki ayrı tez atmıştır. Bu kitapçıkta İslam tarihinde ilk defa İbn Âşûr’un gündeme getirdiği “Mubtekerâtu’l-Kur’ân” kavramına dayanak olan “ibtikar” lafzının tarihi seyri, bu kavramın temelleri, İbn Âşûr’a göre “mubtekerat” terimi, Kur’ân’ın Üslup, Meânî, Beyân ve Bedî mubtekeratı gibi özgün konular, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr isimli tefsir bağlamında akademik olarak incelenmiştir. Dolayısıyla bu eser, Arap filolojisi ve Kur’ân edebiyatı alanında yapılan çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Osman ErTUĞRUL
Sayfa sayısı:
80
Yayın tarihi:
2017-08-08
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Din/İlahiyat
Fiyat:
42.72 $
Anahtar kelimeler:
Kur'an, İbn Aşûr, Mubtekerat, Kur'ân

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING