İş Hayatindaki̇ Kadinin Gi̇ysi̇ Seçi̇mi̇nde Renk Terci̇hi̇ kitap kapağı
Kitap başlığı:

İş Hayatindaki̇ Kadinin Gi̇ysi̇ Seçi̇mi̇nde Renk Terci̇hi̇

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-02-05 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-99891-3

ISBN-10:
6139998913
EAN:
9786139998913
Kitabın dili:
Özet:
ĠletiĢim, günlük hayatın ve iĢ hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Ġnsanoğlu var oldukça iletiĢim özellikle sözsüz iletiĢim onun hayatındaki önemini koruyacaktır. Sözün yetersiz kaldığı, seslerin anlamını yitirdiği anlarda güvenilir araç olarak sözsüz iletiĢim unsurları devreye girmektedir. Sözsüz iletiĢim unsurlarından renk unsuruna yönelik yapılan bu çalıĢmada Giresun Üniversitesi’nde çalıĢan kadınlar incelenmiĢ, bu kadınların renge iliĢkin algılamaları saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Giresun Üniversitesi, kadın çalıĢanlarının çoğunluğunun 26-35 yaĢ aralığında olduğu, çok az sayıda öğretim üyesine sahip geliĢmekte olan yeni üniversitelerden biridir. ÇalıĢmada 18-30 yaĢ grubunun bekar; 31 yaĢ ve üstünde olan kadınların evli olduğu belirlenmiĢtir. KiĢilerin statüsü arttıkça evli olma durumları da artmaktadır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Sevilay Kılınçarslan
Sayfa sayısı:
168
Yayın tarihi:
2019-02-05
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Other
Fiyat:
71.90 €
Anahtar kelimeler:
İş, kadın, çamaşırlar, rağbet, Yönetim, Türkiye

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING