Feilin şəxssiz formaları kitap kapağı
Kitap başlığı:

Feilin şəxssiz formaları

İngilis dili

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-03-21 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-46186-8

ISBN-10:
6139461863
EAN:
9786139461868
Kitabın dili:
Özet:
İngilis dilində feilin üç şəxssiz forması var: 1) məsdər (infinitive), 2) cerund (gerund) və 3) feli sifət (participle). Feilin şəxsli formasından fərqli olaraq şəxssiz forması kəmiyyət, şəkil və şəxs kateqoriyasına malik deyil. Feilin şəxssiz formaları ikili xassəyə malikdir: məsdər və cerundun feil və isim; feli sifətin isə feil və sifət xassəsi vardır. Şəxssiz formalar ayrılıqda cümlənin xəbəri ola bilmir, onlar ancaq xəbərin bir hissəsi funksiyasında çıxış edir. Onlara xas olan zaman məfhumu mütləq deyil, nisbidir, yəni hərəkətin indiyə, keçmişə və yaxud gələcəyə aid olduğunu deyil, zamanca feilin şəxsli forması ilə ifadə edilən hərəkətdən əvvəl və ya eyni vaxtda icra olunduğunu göstərir. Azərbaycan dilində də feilin üç şəxssiz forması var: 1) məsdər, 2) feli sifət və 3) feli bağlama. Hər iki dildə feilin üç şəxssiz forması olsa da, onlar tərkibcə müxtəlfdir. İngilis dilindən fərqli olaraq azərbaycan dilində cerund adlanan şəxssiz feil forması yoxdur. İngilis dilində isə dilimizdə geniş miqyasda işlədilən feli bağlama adlanan şəxssiz feil forması mövcud deyil.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Heydər Quliyev
Sayfa sayısı:
60
Yayın tarihi:
2019-03-21
Hisse:
Mevcut
Kategori:
İngiliz dilbilimi/edebiyat bilimi
Fiyat:
39.90 €
Anahtar kelimeler:
verbals, Verbals in English

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING