Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Değerlendirmesi kitap kapağı
Kitap başlığı:

Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Değerlendirmesi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-03-20 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-57688-3

ISBN-10:
6139576881
EAN:
9786139576883
Kitabın dili:
Özet:
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim gereksinimlerini saptayarak, hizmetiçi eğitime karşı tutum, algı, beklenti ve önerilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bunlara bağlı olarak hizmetiçi eğitim kurs program önerisi oluşturmaktır. Çalışmanın nicel araştırma kısmında 77 kadın ve 85 erkek toplam 162 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin tutum ölçeği, hizmetiçi eğitime ilişkin öğretmen algı ve beklenti ölçeği ve beden eğitimi öğretmenlerin kendilerine yönelik hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi anketi kullanılmıştır. Nitel araştırma kısmında ise, 17 beden eğitimi öğretmeni (5 kadın, 12 erkek) ve 3 alan uzmanı akademisyen (2 kadın, 1 erkek) araştırmaya katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle veriler toplanmıştır. Çalışmada hizmetiçi eğitim kavramı, öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür bilgisi değerlendirmesi ile BEÖ’ne yönelik hizmetiçi eğitim ile ilgili görüşler ve ihtiyaç tespiti yapılmıştır. Çalışmada hizmetiçi eğitim program önerisi oluşturulurken temel unsurların bazı değişkenler açısından farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Nalan Aksakal
Sayfa sayısı:
152
Yayın tarihi:
2018-03-20
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Eğitim sistemi
Fiyat:
518.19 HK$
Anahtar kelimeler:
Beden Eğitimi, eğitim, Öğretmen, Hizmetiçi eğitim, Karma yöntem

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING