Baba Eğitiminin Baba-Çocuk İlişkisi ve Sosyal Becerilere Etkisi kitap kapağı
Kitap başlığı:

Baba Eğitiminin Baba-Çocuk İlişkisi ve Sosyal Becerilere Etkisi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-11-09 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-84498-2

ISBN-10:
6139844983
EAN:
9786139844982
Kitabın dili:
Özet:
Bu araştırmada, Baba Eğitim Programı’nın baba-çocuk ilişkisine ve anaokuluna devam eden çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, bağımsız anaokullarına devam eden ve normal gelişim gösteren çocuklar ve babaları dahil edilmiştir. Araştırma ön test-son test-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desende gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubuna çocukları anaokuluna devam eden 40 baba dahil edilmiştir. Deney grubundaki babalara on iki hafta süreyle haftada bir kez olmak üzere Baba Eğitim Programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki babalara ise herhangi bir program uygulanmamıştır. Araştırmada Pianta (1992) tarafından geliştirilen “Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği” babalar için Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış, ayrıca Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği”nin güvenirlik çalışması yapılarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulanan eğitim programı sonrasında deney ve kontrol grubundaki babaların çocuklarıyla ilişki düzeylerinde ve çocukların sosyal beceri düzeylerinde anlamlı düzeyde farklılık olduğu (p<.01) belirlenmiştir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Halil Uzun
Sayfa sayısı:
168
Yayın tarihi:
2018-11-09
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Pedagoji
Fiyat:
464.47 R$
Anahtar kelimeler:
Baba eğitimi, Baba çocuk ilişkisi, Erken çocukluk döneminde babanın yeri ve önemi, Sosyal becerilerin gelişiminde babanın rolü

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal PagBrasil

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING