Çokkültürlü Eğitim Sürecinde Çokkültürlü Kişilik kitap kapağı
Kitap başlığı:

Çokkültürlü Eğitim Sürecinde Çokkültürlü Kişilik

Okul Öncesi Örneklemi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-11 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-330-05692-3

ISBN-10:
3330056924
EAN:
9783330056923
Kitabın dili:
Özet:
Son 5 yılda, özellikle Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’ye yapılan göçler toplumdaki çeşitliliği arttırmaya başlamıştır. Bu noktada, değerlerin kazanılmaya başlandığı okul öncesi dönemde; çeşitliliğe karşı hoşgörülü olma ve farklılıklara saygı duyma konusunda çocuklar için model olan okul öncesi öğretmenlerinin nasıl bir tutum sergilediği önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik özelliklerinin, çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın yöntemi; nicel model kapsamında betimsel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama desenidir. Çalışma grubu, 174 okul öncesi öğretmeni ve 350 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin analizinde çokkültürlü kişilik ile çokkültürlü eğitim tutumları arasındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır ve ilişkinin pozitif doğrusal korelasyon olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; çokkültürlü kişilikle çokkültürlü eğitim tutumları arasında orta düzeyde ilişki olduğu ve çokkültürlü kişiliğin alt boyutlarının çokkültürlü eğitim tutumlarının % 39’unu yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Merve Bulut, Hakan Sarıçam
Sayfa sayısı:
124
Yayın tarihi:
2017-04-11
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Anaokul ve okul öncesi pedagojisi
Fiyat:
49.90 €
Anahtar kelimeler:
Çokkültürlülük, okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi öğretmen adayları, çokkültürlü eğitim tutumu

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING