Çevrimiçi Alışverişe Yönelik Müşteri Davranışını Etkileyen Etmenler kitap kapağı
Kitap başlığı:

Çevrimiçi Alışverişe Yönelik Müşteri Davranışını Etkileyen Etmenler

Bursa-Nilüfer İlçesi Örneği

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-07-19 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-659-42657-5

ISBN-10:
3659426571
EAN:
9783659426575
Kitabın dili:
Özet:
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımı, hem istatistiksel verilerden hem de birçok kişinin gündelik gözlemlerinden kolaylıkla görülebileceği gibi giderek yaygınlaşmaktadır. İnternet kullanımının artmasına pararlel olarak çevrimiçi alışveriş davranışı üzerine gerçekleştirilen akademik ve bilimsel araştımaların da sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmada, kimi toplumsal-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir) ile internet kullanıcısı müşterilerin çevrimiçi alışverişe yönelik davranışları arasında ne ölçüde ve nasıl bir ilişki olduğu temel olarak 12 hipotez sınaması aracılığıyla incelenmektedir. Çalışmanın örneklem grubu, Bursa-Nilüfer İlçesi’nde ikamet eden internet kullanıcıları arasından rastgele ve kartopu örneklem tekniği ile seçilen 287 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılardan nicel araştırma yönteminin anket tekniği ile elde edilen veriler, SPSS programı ile değerlendirilip çalışmanın konusu, amacı, temel sorunu, kavramsal-kuramsal çerçevesi ve hipotez sınamaları kapsamında anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Güldane Özkan
Sayfa sayısı:
212
Yayın tarihi:
2017-07-19
Hisse:
Mevcut
Kategori:
İnternet
Fiyat:
69.90 €
Anahtar kelimeler:
Çevrimiçi Alışveriş Davranışı, Çevrimiçi Alışveriş Algısı (Yararlık/Kolaylık ve Risk), Bursa-Nilüfer İlçesi, online shopping behaviour, Nilüfer District of Bursa, Perceived Online Shopping(Usefulness/Ease of Use and Risk)

Books loader

Bültenler

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING