Çaybağı (Elazığ) Çevresinin Tektonik Özellikleri kitap kapağı
Kitap başlığı:

Çaybağı (Elazığ) Çevresinin Tektonik Özellikleri

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-03-14 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-3-659-87485-7

ISBN-10:
365987485X
EAN:
9783659874857
Kitabın dili:
Özet:
Çaybağı (Elazığ) Çevresinin Tektonik Özellikleri Çalışılan bölgede Üst Kretase’den Kuvaterner döneme kadar çeşitli birimler yüzeyleme vermektedir. Çalışmamızda bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkileri, bölgede etkin olan tektonizma, bu tektonizmaya bağlı gelişmiş yapılar ve tektonizmayı oluşturan kuvvetler incelenerek, bölgenin jeolojik-tektonik evrimi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma alanında paleotektonik ve neotektonik dönemin izlerine yoğun olarak rastlanılmaktadır. Çalışılan bölgede tabaka ve fay düzlemlerinden alınan verilerle tektonik yapıların yaşları, bu yapıları oluşturan kuvvet yönleri belirlenmiştir. Buna göre; Çaybağı Havzasında iki deformasyon fazı tespit edilmiştir. İlk dömem KKB-GGD doğrultulu sıkışma dönemidir. Bu dönem Geç Miyosen-Erken Pliyosen aralığında hüküm sürmüştür. Bu dönemde ki sıkışmaya bağlı olarak Palu antiklinali başta olmak üzere bölgedeki D-B doğrultulu eksene sahip kıvrımlı yapılar ile Çatakbaşı ve Çaybağı bindirme fayları gelişmiştir. İkinci deformasyon evresi ise KKD-GGB doğrultulu bir sıkışma altında σ2 ile σ3’ün düşey eksende zaman zaman yer değiştirdiği bir deformasyon ile temsil edilir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Haluk Gedik
Sayfa sayısı:
96
Yayın tarihi:
2017-03-14
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Jeoloji
Fiyat:
49.90 €
Anahtar kelimeler:
Çaybağı Havzası, Çaybağı bindirme fayı, Çatakbaşı bindirme fayı, Palu antiklinali, Pertek fayı, Elazığ.

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING