Обложка Yeni Tiyoeterlerin Sentezi
Название книги:

Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

Doymamış Gruplu Halojenli Bileşikler ve Tiyoeterlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-05-23 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-3-330-32131-1

ISBN-10:
3330321318
EAN:
9783330321311
Язык Книги:
Краткое описание:
Polihalojenli butadien bileşikleri çok reaktif bileşiklerdir. Amin, alkol ve tiyol gibi bileşikler ile kolayca reaksiyona girebilirler ve reaksiyon şartlarına göre monoen, dien ve trien yapısında bileşikler oluştururlar. Reaksiyonlarda kullanılan organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerine kısaca yer verilmiştir. Sentezlenen yeni bileşikler, kolon kromatografisi ve TLC yöntemi kullanılarak saflaştırılmıştır. Saflaştırma sonucunda oluşan yapılar, mikro analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, H-NMR, C-NMR, MS) aydınlatılmıştır. Bu bilgiler ışığında sentezlenen bu yeni bileşiklerin kimya endüstrisi alanında kendilerine pek çok kullanım alanı bulacaklarını ve yeni organik kimya çalışmalarına ışık tutacağı umulmaktadır.
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Betül Kutlu
Количество страниц:
120
Опубликовано:
2017-05-23
Акции:
В наличии
Категория:
Органическая химия
Цена:
49.90 €
Ключевые слова:
Heksakloro-1, 3-bütadien, mono- ve di(sübstitüe)-tiyoeterler, uzun zincirli sülfidler, merkaptanlar(tiyoller), organik sentez

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING