Обложка Kurumsallaşma Kavramı Bağlamında Markalaşmanın İncelenmesi
Название книги:

Kurumsallaşma Kavramı Bağlamında Markalaşmanın İncelenmesi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-12-18 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-613-3-99091-3

ISBN-10:
6133990910
EAN:
9786133990913
Язык Книги:
Краткое описание:
Günümüz dünyasında yaşanan global değişimlerin esiğinde işletmeler için en önemli gündemlerin basında hiç şüphesiz süreklilik kavramı gelmektedir. Yaşanan köklü değişimler karsısında işletmelerin ayakta kalabilmeleri için değişimleri yönetebilen, vizyoner, geçmiş tecrübeleri belleklerine kazıyan ve bu tecrübelerden kendi iklimine uygun bir örgüt kültürü oluşturabilenlerin sürekliliğini sağlayabildikleri görülmektedir. Sistem teorisi gereğince örgütler çevreleri ile birebir ilişkide olan, çevrelerindeki değişimlere ayak uydurmak zorunda olan yapılardır ve çevreleri tarafından kabul görülen o is yasam alanında faaliyet gösteren yapılardır. Örgütün içinde bulunduğu çevrenin onu kabullenmesi, onunla karşılıklı olumlu ilişkiler içinde bulunması ve zamanla onu içselleştirmesi sonucunda örgütler sürekliliklerini sağlarlar ki bu durumda sözü edilebilecek konu “Kurumsallaşma” kavramıdır. Markalaşmış örgütler; iş yapışlarındaki kaliteleri sayesinde alıcılar açısından ürettikleri mal ve hizmetlerde tercih sebebidirler. Bu durum karsısında dünyada kabul görmüş belli kriterler ışığında bu işletmeler entelektüel varlıkları sebebiyle milyarlarca dolarlık marka bedellerine ulaşmışlardır.
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Tayfun Yıldız
Количество страниц:
184
Опубликовано:
2017-12-18
Акции:
В наличии
Категория:
Менеджмент
Цена:
518.55 HK$
Ключевые слова:
kurumsallaşma, Stratejik Yönetim, Markalaşma

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Paypal

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING