Обложка Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Değerlendirmesi
Название книги:

Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Değerlendirmesi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-03-20 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-613-9-57688-3

ISBN-10:
6139576881
EAN:
9786139576883
Язык Книги:
Краткое описание:
Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim gereksinimlerini saptayarak, hizmetiçi eğitime karşı tutum, algı, beklenti ve önerilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bunlara bağlı olarak hizmetiçi eğitim kurs program önerisi oluşturmaktır. Çalışmanın nicel araştırma kısmında 77 kadın ve 85 erkek toplam 162 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, hizmetiçi eğitim etkinliklerine ilişkin tutum ölçeği, hizmetiçi eğitime ilişkin öğretmen algı ve beklenti ölçeği ve beden eğitimi öğretmenlerin kendilerine yönelik hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi anketi kullanılmıştır. Nitel araştırma kısmında ise, 17 beden eğitimi öğretmeni (5 kadın, 12 erkek) ve 3 alan uzmanı akademisyen (2 kadın, 1 erkek) araştırmaya katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle veriler toplanmıştır. Çalışmada hizmetiçi eğitim kavramı, öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür bilgisi değerlendirmesi ile BEÖ’ne yönelik hizmetiçi eğitim ile ilgili görüşler ve ihtiyaç tespiti yapılmıştır. Çalışmada hizmetiçi eğitim program önerisi oluşturulurken temel unsurların bazı değişkenler açısından farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Nalan Aksakal
Количество страниц:
152
Опубликовано:
2018-03-20
Акции:
В наличии
Категория:
Система образования
Цена:
55.90 €
Ключевые слова:
Beden Eğitimi, eğitim, Öğretmen, Hizmetiçi eğitim, Karma yöntem

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING