Capa do livro de Yöneticilik Yaklaşımında Cinsiyet Faktörü
Título do livro:

Yöneticilik Yaklaşımında Cinsiyet Faktörü

Afyonkarahisar İli Banka Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Türkiye Alim Kitapları (2014-09-22 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-67038-7

ISBN- 1 0:
3639670388
EAN:
9783639670387
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Günümüzde artık iş dünyasında “yöneticiliğin erkeklere özgü bir meslek olduğu” görüşü değişmektedir ve kadın yöneticilerin işyerlerine farklı bir hava taşıdıkları, gerek yönetim fonksiyonun ele alış şeklinin erkeklere göre farklı ve benzer yönlerinin olduğu, gerekse de yönetim kültürünün meydana gelmesinde, kadın yöneticilerin erkeklerden ayrılan yönleri, etkileri ve benzeri konular bilimsel çalışmalar açısından ele alınmaya başlandığı sıkça görülmektedir. Bu görüşten hareketle kadın ve erkek yöneticilerin yönetsel tutum ve davranışlarında cinsiyet faktörüne ilişkin yapılan araştırma çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma Afyon il merkezi ve ilçelerdeki banka şubelerinde yönetici pozisyonunda bulunan banka çalışanlarını kapsamaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Yönetici pozisyonunda bulunan toplam 164 banka çalışanından 97’si anketi cevaplamıştır ve cevaplayanların tümü değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek için frekans analizi yapılmıştır. Değişkenlerin aritmetik ortl. ve standart sapmaları hesaplanmıştır
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Aslı Karcı
Número de páginas:
136
Publicado em:
2014-09-22
Stock:
Disponível
Categoria:
Administração
Preço:
55.90 €
Palavras chave:
YÖNETİM, LİDERLİK, YÖNETİCİ, KİŞİLİK, CİNSİYET

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING