Capa do livro de Suçlu Çocuk Algısı
Título do livro:

Suçlu Çocuk Algısı

İngiltere ve Türkiye Örneğinde Karşılaştırmalı Kültürel Bir Çalışma

LAP LAMBERT Academic Publishing (2016-12-29 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-330-02725-1

ISBN- 1 0:
3330027258
EAN:
9783330027251
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Suçun çocuklar üzerindeki etkisinin yanı sıra, çocukları suça iten faktörlerin neler olduğunu, bunların sosyo-kültürel nedenlerini derinlemesine araştıran bu çalışmanın temel amacı; Türkiye ve İngiltere’de suça karışmış olan çocuğa yönelik sosyo-kültürel, hukuksal, tarihsel, psikolojik, medya-internet bağlamında, cinsiyet açısından ve ötekileştirme, damgalama konularında toplumsal tutum ve algılamalarda benzerlikleri, farklılıkları ve değişimleri incelemektir. Çalışmamız, toplumun çocuk üzerindeki tutumunun ve algısının her iki ülkede nasıl değişimlere uğradığının, benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğunun analiz edilmesi; toplumda suçlu çocuk algısının ve çocuğun toplum tarafından nasıl damgalandığının ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Bu bağlamda her iki toplumun sosyo-kültürel özellikleri ve bu özelliklerin suç işlemiş çocuğun onlar tarafından algılanması üzerindeki etkisi karşılaştırmalı kültürel bir çalışma yoluyla araştırılma imkânı bulmuştur. Araştırmamızda toplumda suçlu çocuk algısı; etiketleme, sosyal öğrenme, sosyal algı ve kategorizasyon kuramları vasıtasıyla yorumlanmaya çalışılmıştır.
Editora:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
Por (autor):
Ahmet Özalp
Número de páginas:
292
Publicado em:
2016-12-29
Stock:
Disponível
Categoria:
Sociologia
Preço:
74.90 €
Palavras chave:
Türkiye, Çocuk Suçluluğu, Suçlu Çocuk Algısı, Etiketleme, İngiltere

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING