Capa do livro de Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Başarısına Etkisi
Título do livro:

Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Başarısına Etkisi

Türkiye Alim Kitapları (2015-04-02 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-67378-4

ISBN- 1 0:
3639673786
EAN:
9783639673784
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Bu araştırmanın amacı, Okuduğunu Anlama Becerisinin Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi’ni belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan 71 resmi ilköğretim okulunun 6. sınıf öğrencileri, örneklemini ise farklı sosyo-ekonomik çevrelerdeki okullardan “tabakalı amaçsal örnekleme” yoluyla alınan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Okuduğunu Anlama Başarı Testi ile Matematik Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile Matematik başarıları arasında yükseğe yakın bir ilişki olduğu; cinsiyetlerine ve kitap okuma sıklıklarına göre öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri arasında ve Matematik başarıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı bir fark olduğu, yine okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre Matematik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Özlem Göktaş
Número de páginas:
108
Publicado em:
2015-04-02
Stock:
Disponível
Categoria:
Educação, ocupação, carreira
Preço:
49.90 €
Palavras chave:
okuduğunu anlama, matematik başarısı

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING