Capa do livro de ABBASî-BİZANS İLİŞKİLERİ
Título do livro:

ABBASî-BİZANS İLİŞKİLERİ

"İlk Dönem Abbasî-Bizans İlişkileri" (Sosyo-Kültürel Açıdan)

LAP LAMBERT Academic Publishing (2021-03-02 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-620-3-46507-5

ISBN- 1 0:
6203465070
EAN:
9786203465075
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
İslâmiyet'in zuhurundan itibaren başta Hz. Peygamber olmak üzere onun ardından gelen diğer liderler, komşu devletleri İslâm'a davet etmek ve barış antlaşması yapmak üzere elçiler görevlendirdiler. Özellikle Hz. Peygamber, liyakatli ve muktedir kişiler arasından seçtiği elçiler sayesinde önemli diplomatik faaliyetler yürüttü. Hz. Peygamberden sonra, Raşîd Halifeler ve nihayet Emevîler de bu geleneği sürdürdüler. Emevîler'in ardından yönetimi devralan Abbasîler ise özellikle Bizans İmparatorluğu ile diplomatik münasebetler tesis ederek; siyasi, sosyal, ticarî, ekonomik ve kültürel alanlarda da bir çok faaliyette bulundular. Bu çalışmada farklı dünyalara mensup iki devletin (Abbasî-Bizans) birbirleri üzerindeki tesirleri ve aralarındaki diplomatik ilişkiler ele alınmıştır.
Editora:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
Por (autor):
HATUN POLAT, TANER YILDIRIM
Número de páginas:
216
Publicado em:
2021-03-02
Stock:
Disponível
Categoria:
História
Preço:
76.90 €
Palavras chave:
Abbasî, Bizans, Kültür, ekonomi, Diplomasi, İslâm

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING