Capa do livro de Çalışanlar Açısından Mobbing ve Motivasyon İlişkisi
Título do livro:

Çalışanlar Açısından Mobbing ve Motivasyon İlişkisi

Kamu ve Özel Kurum Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-08-29 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-659-95717-8

ISBN- 1 0:
3659957178
EAN:
9783659957178
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Bu araştırmanın odak noktası kamu ve özel sektör çalışanlarının iş yerlerindeki mobbing (psikolojik taciz) algı düzeylerini tespit etmek; görev yaptıkları kamu ve özel kurumlardaki motivasyonları üzerine etkilerinin olup olmadığını yaş, ünvan, medeni durum, cinsiyet ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı olan etkilerini incelemektir.Çalışanların iş hayatında maruz kaldıkları olumsuz davranışlar düzeyinin motivasyonlarına nasıl bir etki yaptığını ölçtüğümüz korelasyon analizleri sonuçlarına göre; çalışanlar iş yaşamlarında çok düşük bir düzeyde olumsuz davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişler ve buna paralel olarak da olumsuz davranışların motivasyona etki düzeyi çok düşük çıkmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların iş ortamındaki motivasyon düzeyleri hem genelde hem de motivasyon ölçeğinin alt boyutlarında orta düzeyde görülmektedir. Buna göre çalışanlar yeteneklerine uygun bir işte çalışmakla daha yüksek motivasyona sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışanlar iş yaşamlarında onları küçük düşürecek, psikolojik yönden etkileyecek düzeyde olumsuz davranışlara maruz kalmayıp, daha dolaylı olumsuz davranışlarla da nadiren karşılaştıklarını düşünmektedirler.
Editora:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
Por (autor):
Perihan Gözüm
Número de páginas:
188
Publicado em:
2017-08-29
Stock:
Disponível
Categoria:
Pesquisa estrutural e social
Preço:
64.90 €
Palavras chave:
mobbing, Motivasyon, Kamu ve Özel Kurum Çalışanları

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING