Bookcover of Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych
Booktitle:

Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych

Ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2018-10-29 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-620-2-44606-8

ISBN-10:
6202446064
EAN:
9786202446068
Book language:
Blurb/Shorttext:
Celem badawczym niniejszej publikacji jest udowodnienie tezy, że błędne użycie struktur fonetyczno-fonematycznych powoduje zmianę charakteru wypowiedzi lub zakłócenia w odbiorze tekstu obcojęzycznego. W związku z tym, konieczne jest poszukiwanie optymalnych warunków dla przyswajania tych struktur w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Jest pewne, że proces komunikacji mownej wymaga użycia takich struktur, a więc należy przyjąć, że istnieje logiczny, istotny związek funkcyjny pomiędzy nimi, a konstrukcją dyskursu, powstałego w procesie komunikacji. Wydaje się, że aspekty fonetyczno-fonologiczne analizuje się często jedynie w ramach tradycyjnego, strukturalnego językoznawstwa. Praca stanowi próbę skonfrontowania tematów fonologicznych w zbliżeniu do aspektów socjolingwistycznych. Staje się to konieczne względem potrzeb jakie ma współczesna glottodydaktyka.
Publishing house:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Website:
https://www.bezkresywiedzy.com
By (author) :
Marta Bieszk
Number of pages:
188
Published on:
2018-10-29
Stock:
Available
Category:
German linguistics
Price:
64.90 €
Keywords:
strukury prozodyczne, fonetyka, fonologia, przyswaniajnie struktur

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING