Bookcover of Od materializmu do postmaterializmu
Booktitle:

Od materializmu do postmaterializmu

Dynamika wyznawanych wartości i ich związki z cechami osobowości wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-09-07 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-89028-0

ISBN-10:
3639890280
EAN:
9783639890280
Book language:
Blurb/Shorttext:
Praca ma na celu zbadanie hipotezy zakładającej powiązanie pomiędzy wymiarami osobowości zawartymi w psychobiologicznej teorii R. C. Cloningera, a kategoriami wartości wymienionymi przez Shaloma H. Schwartza. Ponadto zawiera ona również analizę katalogu wartości cenionych przez Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do podziału na materialistyczne i postmaterialistyczne autorstwa Ronalda Ingleharta. Wyniki porównano również z rezultatami międzynarodowych badań w tej materii. W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono badania, w których wzięło udział 50 dorosłych osób, na stałe mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Posłużono się Kwestionariuszem Portretów autorstwa Schwartza, skróconą wersją testu osobowości TCR- R Cloningera oraz pytaniami zaczerpniętymi z Word Values Survey i Diagnozy Społecznej. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje istotny związek między typem osobowości a katalogiem wyznawanych wartości. Ponadto udowodniły, że Polscy emigranci w wysokim stopniu cenią wartości postmaterialistyczne. Publikacja kierowana jest do psychologów i socjologów oraz innych zainteresowanych zagadnieniami postmodernizmu, asymilacji kulturowej oraz zależnościami osobowości i wyznawanych wartości.
Publishing house:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Website:
https://www.bezkresywiedzy.com
By (author) :
Liliana Drewnicka
Number of pages:
88
Published on:
2013-09-07
Stock:
Available
Category:
Psychology
Price:
49.90 €
Keywords:
temperament, wartości, osobowość, postmaterializm, emigranci

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING