Bookcover of Lârende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları (1600-1839)
Booktitle:

Lârende/Karaman Kenti Osmanlı Klasik Eğitim Kurumları (1600-1839)

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-02-07 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-9-97019-3

ISBN-10:
6139970199
EAN:
9786139970193
Book language:
Blurb/Shorttext:
Osmanlı Devleti hakkındaki çalışmalar, XX. yüzyılın ortalarına kadar özellikle Osmanlı siyasi tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır. Devletin ağır yükünü üzerinde taşıyan Anadolu insanı ve onun eğitim gördüğü klasik eğitim kurumları nedense dikkatlerden kaçmıştır. Osmanlı tarihinin sosyokültürel dinamiklerini inceleyen araştırmalar ve Türk eğitim tarihi konusunda yapılan çalışmaların artması kültür ve medeniyet tarihimiz açısından sağlıklı bir gelişmedir. Çok geniş bir coğrafyada hüküm süren ve bünyesinde etnik kökeni, dili, rengi, kültürü ayrı pek çok milleti uzun yıllar barış içinde barındıran Osmanlı Devleti’ni daha iyi anlamak için Osmanlı toplumunun eğitim sistemini bilmek oldukça önemlidir. Devletin sosyokültürel temellerinin doğru anlaşılabilmesi için şehir merkezlerindeki eğitim kurumlarının üzerinde derinlemesine yapılacak araştırmalar, Osmanlı tarihinin temel meselelerinin çözümüne önemli katkılar sağlayacağı gibi toplumu ayakta tutan temel değerlerin anlaşılmasına da yardım edecektir. Zira milletlerin yükselişleri gibi gerileyişlerindeki sebeplerin kritik noktasını eğitim ve eğitim kurumlarının oluşturduğu tartışmadan varestedir.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Dr. İbrahim Hakkı Akman
Number of pages:
440
Published on:
2019-02-07
Stock:
Available
Category:
History
Price:
98.90 €
Keywords:
Lârende/Karaman, Osmanlı Dönemi, eğitim, Cami, Zaviye, Medrese, Sosyal ve Kültürel Hayat, Ottoman Era, education, Mosque, Zawiya, Madrasah, Social and Cultural Life

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING