Bookcover of Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Legendre Polinom Çözümleri
Booktitle:

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Legendre Polinom Çözümleri

LAP LAMBERT Academic Publishing (2016-10-06 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-659-96682-8

ISBN-10:
3659966827
EAN:
9783659966828
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu çalışmada, literatürde adi diferansiyel ve integro-diferansiyel denklemler için kullanılan Legendre seri yöntemlerini kullanarak, parabolik, hiperbolik ve eliptik tip kısmi diferansiyel denklemlerin verilen bölgede, verilen koşullar altında analitik çözümünün bulunamadığı ya da zor bulunduğu durumlarda kullanılabilecek, Legendre matris adlı, yeni bir pratik yöntem geliştirilir, ve yaklaşık polinom çözümler elde edilir, Yöntem, kısmi diferansiyel denklemi ve koşullarını, cebirsel sistemlere, matris denklemlerine ve rekürans bağıntılarına dönüştür; dolayısıyla oluşan denklem sistemlerinin çözümü bilgisayar yardımı ile kolayca elde edilir. Ayrıca, Legendre matris yöntemi için kalan fonksiyonuna dayalı bir hata analizi yapılır. Diğer yandan, yöntemin etkinliğini ve güvenirliğini açıklamak için çeşitli örnekler sunulur ve hata analizi ile beraber bazı sayısal sonuçlar elde edilir.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Bayram Kemancı
Number of pages:
156
Published on:
2016-10-06
Stock:
Available
Category:
Mathematics
Price:
55.90 €
Keywords:
Matlab, Legendre polinomları, Legendre Polinomials

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING