Bookcover of Controlling marketingowy a controlling strategiczny
Booktitle:

Controlling marketingowy a controlling strategiczny

Istota i funkcje controllingu marketingowego i strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2013-07-18 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-89032-7

ISBN-10:
3639890329
EAN:
9783639890327
Book language:
Blurb/Shorttext:
Książka porusza tematykę związaną z controllingiem i narzędziami przez niego wykorzystywanymi oraz wskazuje silne zależności miedzy dwoma rodzajami controllingu: strategicznym i działalności marketingowej. Praca w sposób usystematyzowany charakteryzuje definicje oraz założenia i zasady controllingu. Skupiono się w niej również na dokładnym przedstawieniu narzędzi wykorzystywanych w controllingu, szczególnie instrumentów strategicznych i marketingowych. Z rozważań teoretycznych zawartych w pracy wynika, że w literaturze przedmiotu nie ma jednej zgodnej definicji pojęcia controllingu, autorzy definiują go na wiele sposobów, co spowodowane jest zróżnicowanym umieszczeniem go względem tradycyjnych funkcji zarządzania. Ponadto, narzędzia controllingu strategicznego i działalności marketingowej należą do tej samej kategorii, często oba rodzaje controllingu wykorzystują do badań te same narzędzia. Dlatego też specyfika controllingu marketingowego i strategicznego wskazuje na podobny obszar zainteresowań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz duży wpływ działalności marketingowej na wyznaczanie i realizację jego strategii. Controlling ma szczególne zastosowanie w wyznaczaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa, na którą wpływ mają jego podstawowe obszary działalności.
Publishing house:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Website:
https://www.bezkresywiedzy.com
By (author) :
Dariusz Adrianowski
Number of pages:
148
Published on:
2013-07-18
Stock:
Available
Category:
Management
Price:
55.90 €
Keywords:
Controlling, Marketing, efektywność, strategia, wskaźniki finansowe i marketingowe

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::ach Adyen::wechatpay Adyen::unionpay Paypal

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING