Couverture de "İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi
Titre du livre:

"İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği

LAP LAMBERT Academic Publishing (07-09-2021 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-620-4-20308-9

ISBN-10:
6204203088
EAN:
9786204203089
Langue du livre:
texte du rabat:
Bu araştırmada Van kentinde MEB'e bağlı olan ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler 7. sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırma: giriş, kuramsal açıklamalar, yöntem, bulgular-yorum ve sonuç-öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın deseni, nicel ve nitel verilerin eş zamanlı toplanıp sonuçların birbirine yakınlığının ya da birbirini desteklemesinin araştırıldığı karma yöntem (mixed method) tasarımlarından eşzamanlı üçgenleme (triangulation) tasarımıdır. Karma yöntem deseni iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci (nicel) aşama, anket formu yoluyla toplanan verilere dayanmaktadır. Anket formu yoluyla toplanan verilerin, 5'i demografik bilgilerden ve 18'i "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesiyle ilgili olmak üzere Beş Dereceli Likert tipi yanıtlardan hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Anket formunun, genellenebilirliği araştırmacı tarafından SPSS 17 programı ile yapılmış ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı; 0,68 "oldukça güvenilir" olarak ispat edildikten sonra araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine uygulanmıştır.
Maison d'édition:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Site Web:
https://www.lap-publishing.com/
de (auteur) :
İbrahim Ethem Gürbüz
Numéro de pages:
152
Publié le:
07-09-2021
Stock:
Disponible
Catégorie:
Système d'éducation
Prix:
2,191.88 NT$
Mots-clés:
iletişim, sosyal bilgiler, Öğretmen Görüşleri.

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Paypal

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING