Couverture de Hemşirelik ve Mobing
Titre du livre:

Hemşirelik ve Mobing

Hemşirelikte Mobing Yaşama Durumunun Kurumsal Bağlılık ve Kurumsal Güvene Etkisi

LAP LAMBERT Academic Publishing (19-05-2017 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-3-330-31755-0

ISBN-10:
3330317558
EAN:
9783330317550
Langue du livre:
texte du rabat:
Araştırma hemşirelerde mobing yaşama durumunun kurumsal bağlılık ve kurumsal güvene etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Samsun’da bir kamu hastanesinde görev yapan 450 hemşire oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini belirleyen anket formu, Kurumsal Bağlılık Ölçeği, Kurumsal Güven Envanteri, hemşireler için geliştirilmiş olan Mobing ölçeği ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %44,7’si 31-40 yaşında, %77’si bayan, %65,5 evli, %51,6’sı lisans veya yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların %58,2’si dahili servislerde ve %93,1’i servis hemşiresi olarak görev yapmakta olup, %26 ‘sı 11-15 yıl çalışma tecrübesine sahiptir. Çalışmaya katılanların %73’ü mobinge uğramış olup, mobing uygulayıcılarında %31,1’lik oranla doktorlar ilk sırada gelmektedir. Kurumsal bağlılık ve kurumsal güven puanları mobing puanına göre farklılık göstermektedir. İnceleme sonucunda mobing ile kurumsal bağlılık arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki vardır. Mobing ile kurumsal güven arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Maison d'édition:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Site Web:
https://www.lap-publishing.com/
de (auteur) :
Tuğçe Taştan, İlknur Aydın Avcı
Numéro de pages:
64
Publié le:
19-05-2017
Stock:
Disponible
Catégorie:
Psychologie
Prix:
35.90 €
Mots-clés:
hemşirelik, kurumsal bağlılık, kurumsal güven, mobing

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING