Sëmundjet mentale dhe kriminaliteti的封面
书籍主题:

Sëmundjet mentale dhe kriminaliteti

Shkaqet e paraqitjes së sëmundjeve mentale dhe lidhshmëria e këtyre të fundit me kriminalitetin

GlobeEdit (2021-05-19 )

Books loader

Omni badge 有获得代金券的资格
ISBN-13:

978-620-0-62321-8

ISBN-10:
620062321X
EAN:
9786200623218
书籍语言:
作品简介:
Lidhshmëria mes krimit dhe sëmundjeve mentale ka qenë në qendër të studimit për shumë dekada. Rëndësia e kësaj teme është e pamohurshme, si në drejtim të zbulimit të shkaqeve të paraqitjes së sëmundjeve mendore, ashtu edhe në drejtim të rritjes së numrit të kriminalitetit. Studimi i sëmundjeve mentale, analiza dhe trajtimi i të metave të personalitetit të individit kanë qenë objekt shqyrtimi për vite të tëra. Në literaturën bashkëkohore kriminologjike, rëndësi e madhe i kushtohet rrethanave subjektive që kanë të bëjnë me çrregullimet mentale. Janë pikërisht këto rrethana ato që determinojnë personalitetin e individit, duke mundësuar njohjen e natyrës së sëmurë njerëzore si dhe përpjekjen për ta arsyetuar dhe kuruar të njejtën. Deri më sot shumë pak studiues i janë çasur trajtimit në aspektin juridik kësaj kategorie të individëve të cilët na paraqiten si kryerës të veprave penale. Ky lloj hezitimi ka zgjuar kureshtjen time për të studiuar më thellësisht arsyet e paraqitjes së krimit dhe mënyrën si shfaqen këto në ambientin e jashtëm kur prezente janë sëmundjet mentale ato që shkaktojnë kundërligjshmërinë.
出版社 :
GlobeEdit
网址:
https://www.globeedit.com
由(作者):
Teuta Gashi
页码 :
104
发表日期:
2021-05-19
现货:
备有现货
类别:
刑法,刑法诉讼,刑事学
价格:
259.98 R$
关键词:
Sëmundjet mentale, kryerës, ekzaminim mjekësor, preventivë

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Paypal PagBrasil

LOGIN
  0产品在购物车内
编辑购物车
Loading frontend
LOADING