Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Performans Ölçümü的封面
书籍主题:

Lojistik Sektöründe Sürdürülebilir Performans Ölçümü

Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama

LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-08-28 )

Books loader

Omni badge 有获得代金券的资格
ISBN-13:

978-3-659-41005-5

ISBN-10:
3659410055
EAN:
9783659410055
书籍语言:
作品简介:
Sanayi devrimi ile başlayıp II. Dünya Savaş’ından sonra hız kazanan makineleşme süreci; kentselleşme ve sanayileşme sürecini de hızlandırmıştır. Ancak geçen yıllarda birçok sorun kendisini belli etmeye başlamıştır. Kontrolsüz nüfus artışı, planlı uygulamayan kentleşme süreci, doğaya kaldırabileceğinden fazla miktarda salınımı yapılan CO2 (sera gazı) doğanın dengesini bozmuş ve çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların sonucunda sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmış ve insanoğlunun doğaya yaptığı tahribatı ve gelecek nesillerin kaynaklarını yok etmeden kalkınmanın mümkün olabileceğini göstermiştir. Lojistik küreselleşme sürecinde lokomotif görevi gören önemli bir sektördür. Ancak lojistik faaliyetlerinin de daha sürdürülebilir hale getirilmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik firmalarına yönelik olup sürdürülebilirlik raporlama sisteminde yol göstermektedir.
出版社 :
LAP LAMBERT Academic Publishing
网址:
https://www.lap-publishing.com/
由(作者):
Ebru Sürücü, Doğan Uysal
页码 :
188
发表日期:
2017-08-28
现货:
备有现货
类别:
商务管理
价格:
51.90 €
关键词:
AHP, çok kriterli karar verme, Lojistik Yönetimi, sürdürülebilirlik, TOPSIS, Performans Ölçümü

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal 银行转帐

LOGIN
  0产品在购物车内
编辑购物车
Loading frontend
LOADING