"İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi的封面
书籍主题:

"İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 7. Sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" Ünitesine Yönelik Görüşleri: Van Kenti Örneği

LAP LAMBERT Academic Publishing (2021-09-07 )

Books loader

Omni badge 有获得代金券的资格
ISBN-13:

978-620-4-20308-9

ISBN-10:
6204203088
EAN:
9786204203089
书籍语言:
作品简介:
Bu araştırmada Van kentinde MEB'e bağlı olan ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler 7. sınıf "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Araştırma: giriş, kuramsal açıklamalar, yöntem, bulgular-yorum ve sonuç-öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın deseni, nicel ve nitel verilerin eş zamanlı toplanıp sonuçların birbirine yakınlığının ya da birbirini desteklemesinin araştırıldığı karma yöntem (mixed method) tasarımlarından eşzamanlı üçgenleme (triangulation) tasarımıdır. Karma yöntem deseni iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci (nicel) aşama, anket formu yoluyla toplanan verilere dayanmaktadır. Anket formu yoluyla toplanan verilerin, 5'i demografik bilgilerden ve 18'i "İletişim ve İnsan İlişkileri" ünitesiyle ilgili olmak üzere Beş Dereceli Likert tipi yanıtlardan hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Anket formunun, genellenebilirliği araştırmacı tarafından SPSS 17 programı ile yapılmış ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı; 0,68 "oldukça güvenilir" olarak ispat edildikten sonra araştırmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine uygulanmıştır.
出版社 :
LAP LAMBERT Academic Publishing
网址:
https://www.lap-publishing.com/
由(作者):
İbrahim Ethem Gürbüz
页码 :
152
发表日期:
2021-09-07
现货:
备有现货
类别:
教育体系
价格:
2,191.88 NT$
关键词:
iletişim, sosyal bilgiler, Öğretmen Görüşleri.

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::cup Adyen::alipay Adyen::unionpay Paypal

LOGIN
  0产品在购物车内
编辑购物车
Loading frontend
LOADING